Η ανάκαμψη της αγοράς εξαρτάται από:

  • Την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του κόστους ζωής.Την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.Την ανάπτυξη νέων στρατηγικών από τα παραδοσιακά καταστήματα για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από online αγορές.