Απώλεια ρύθμισης οφειλών

01/04/2024

Πέραν της μη υποβολής ή καθυστέρησης ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος:

Καθυστέρηση πληρωμής δόσης: Η μη καταβολή έστω και μίας δόσης ρύθμισης συνεπάγεται απώλεια.

Ανεξόφλητες οφειλές προς Φορολογικούς Οργανισμούς: Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορίες, τελωνεία, κτλ., οδηγεί στην απώλεια ρύθμισης.

Ανεπίτρεπτες μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων: Η μεταβίβαση περιουσίας χωρίς την εξόφληση των οφειλών δύναται να οδηγήσει σε απώλεια ρύθμισης.

Αναβίωση ρύθμισης:

Πληρωμή εκπρόθεσμων δόσεων: Η δυνατότητα αναβίωσης ρυθμίσεων που χάθηκαν προσφέρεται με την καταβολή όλων των εκπρόθεσμων δόσεων έως την έναρξη ισχύος του νόμου.

Μερική εξόφληση: Εάν έχουν καταβληθεί κάποιες δόσεις, οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν το υπόλοιπο ποσό για να αναβιώσουν τη ρύθμιση.

Αυτόματη πίστωση: Η πίστωση επιστροφών φόρων ή ποσών από παρακρατήσεις θα γίνεται πρώτα στις δόσεις ρυθμίσεων προς αποφυγή απώλειας.

Εξαίρεση: Η αναβίωση δεν ισχύει για ρυθμίσεις που χάθηκαν με πράξη Προϊσταμένου ΔΟΥ.

Διατήρηση ρύθμισης:

Υποβολή δηλώσεων: Πληρωμή τυχόν οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος εντός 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Προθεσμία: Για δηλώσεις που έπρεπε να υποβληθούν έως 31/12/2023, η προθεσμία πληρωμής οφειλών λήγει 31/05/2024.

Νέες οφειλές: Εξόφληση ή ρύθμιση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών εντός 3 μηνών από την ημερομηνία καταβολής.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καιρός στην Κρήτη για την Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ),

Η Νέα Αριστερά ανοίγει πανιά στα Χανιά!

Σε κλίμα αισιοδοξίας και με πλήθος κόσμου, η Νέα Αριστερά εγκαινιάζει τα