Ανατροπή

“Ανατροπή στις Συντάξεις των Δικαστών: Επιστροφή στα Επίπεδα του 2012”

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοίνωσε την απόφασή του για τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών, οι οποίες τώρα θα επανέλθουν στα επίπεδα προ του 2012. Η απόφαση αυτή προήλθε με πλειοψηφία (28-3) από τους…
04/10/2023