Αντιμετώπιση Ασθενειών

Αντιμετώπιση των επίκαιρων φθινοπωρινών ασθενειών της ελιάς

Η ελιά αντιμετωπίζει το φθινόπωρο εχθρούς όπως η Κερκόσπορα, το Κυκλοκόνιο κ.ά Η ελιά αντιμετωπίζει το φθινόπωρο εχθρούς όπως η Κερκόσπορα, το Κυκλοκόνιο, η Καρκίνωση, οι Λειχήνες . Για την καταπολέμησή τους…
14/10/2023

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ