Άστεγος

Το πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία για τους Άστεγους στον Δήμο Χανίων» έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στην εξάλειψη του φαινομένου της αστεγίας στην πόλη

Μέχρι στιγμής, 52 άστεγοι έχουν βρει στέγη και 18 έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Η πλειονότητά τους είναι Έλληνες, αλλά υπάρχουν και δύο…
17/11/2023