δανειοληπτές

“Δημιουργία Μητρώου για την Παρακολούθηση του Ιδιωτικού Χρέους”

Η κυβέρνηση προσδιορίζει το μέγεθος του ιδιωτικού χρέους και εξετάζει τρόπους παρακολούθησης αυτού του προβλήματος. Ένα από τα μέτρα που προτείνονται στο νέο νομοσχέδιο για τα κοκκινα δάνεια είναι η δημιουργία ενός…
23/10/2023

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ