Ευαγγελισμός

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα “Ευαγγελισμός”.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης εξέδωσε ψήφισμα για την κατασκευή του “Ευαγγελισμού”. Αναλυτικά το ψήφισμα έχει ως εξής: Το κτίριο του Ευαγγελισμού ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη…
19/10/2023

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ