Προκήρυξη

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για την παραχώρηση αδειών απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων για το έτος 2024

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 15/11/2023 έως 28/11/2023. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων τα παρακάτω δικαιολογητικά: Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών το Δ.Λ.Τ.Χ.…
15/11/2023