Τιμολόγια ρεύματος

Τιμολόγια ρεύματος: Τρεις κατηγορίες από 1ης Ιανουαρίου 2024

Όσα ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων Τρεις κατηγορίες τιμολογίων ρεύματος με αντίστοιχη χρωματική επισήμανση για να τις ξεχωρίζουν οι καταναλωτές προκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) από 1ης Ιανουαρίου 2024,…
05/10/2023